قابل توجه همراهان و مسافران عزیز آدلی گشت

نظر به وضعیت آب و هوایی لطفا پیش از اقدام به حضور در فرودگاه مسافران خارجی برای اطلاع از وضع پروازها با شماره های 096330 و 5100118 و مسافران پروازهای داخلی با شماره های 02144665526 و 02144665519 از وضع پروازها آگاه شوند.